Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Η κλοπή με τα «τεκμήρια διαβίωσης»

Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν νέο εργαζόμενο 29 χρόνων, που έμεινε ολόκληρο το 2011 χωρίς δουλειά και στην ουσία τον συντηρούσαν οι γονείς του. Ο ίδιος ζει σε σπίτι 100 τετραγωνικών που απέκτησε με γονική παροχή και διαθέτει και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, δώρο της οικογένειάς του όταν πήρε το πτυχίο. Αυτός ο νέος, που ο καπιταλισμός και η κρίση τον ανάγκασαν να μείνει εκτός παραγωγής μια ολόκληρη χρονιά, θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος (!), που αθροίζεται από τα ποσά: α) 3.000 ευρώ για τη συντήρησή του, β) 4.500 ευρώ που αναλογούν στο διαμέρισμα που μένει και γ) ακόμα 6.400 ευρώ για το ΙΧ που διατηρεί.
Αρα, για την Εφορία έχει «αντικειμενική δαπάνη» και άρα «τεκμαρτό εισόδημα» 13.900 ευρώ. Στο ποσό αυτό αναλογεί φόρος εισοδήματος 1.042 ευρώ. Και μια λεπτομέρεια: Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδείξεις αγοράς υλικών αγαθών (25% του τεκμαρτού εισοδήματος) ύψους άρα 3.475 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσει και πρόστιμο της τάξης των 347 ευρώ!