Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Από την παρέμβαση του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών για τους παιδικούς σταθμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο