Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Συναγερμός! Μαχητικά για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ