Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ - ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠ. ΑΓΩΝΑ Ν.Σ. ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (πρ. ΚΟΤΖΙΑ) 10πμ