Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: Οπλο στα χέρια των εργαζομένων και του λαού

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ΕΕ, σε ό,τι αφορά στην καπιταλιστική κρίση και στις συνέπειες που έχει για το λαό, η προσπάθεια των αστών να τη διαχειριστούν υπέρ τους, επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις και τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ.
Οι διάφορες παραλλαγές στο μείγμα της διαχείρισης, με τις οποίες τα κόμματα του κεφαλαίου και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν προεκλογικά να υφαρπάσουν την ψήφο του λαού, αποδείχτηκαν ανίκανες να τον ανακουφίσουν από τα δεινά του, παρά τις θριαμβολογίες τους για την ΕΕ που δήθεν «αλλάζει», με μεγαλύτερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά του χρέους, με βάθεμα της πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης της ΕΕ και άλλα.
Η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2013, που αποτελεί το πρώτο μέρος των μέτρων ύψους 13,5 δισ. ευρώ για το 2013 - 2014 από την κυβέρνηση και την τρόικα, στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης που συνόδευε το PSI και του δεύτερου μνημονίου, καθιστούν επίκαιρη και αναγκαία την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ στις 12 Ιούλη 2012, για «Κατάργηση των Μνημονίων, του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και των Εφαρμοστικών τους νόμων - Καταγγελία των Δανειακών Συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των Μνημονίων».
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, το ΚΚΕ σημείωνε μεταξύ άλλων: «Στην ουσία, όλα αυτά τα μέτρα εκπορεύονται από τη στρατηγική της ΕΕ, τη στρατηγική του κεφαλαίου για να φορτωθούν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Είναι μέτρα που προωθούνται σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ ανεξάρτητα από το χρέος και τα ελλείμματα.
Τα μνημόνια επιβλήθηκαν για να διασφαλίσουν την επάνοδο της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε μια φάση που εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός. Τα μνημόνια συμπεριλαμβάνουν πολλά μέτρα που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις την προηγούμενη περίοδο, αλλά η εφαρμογή τους εμποδίστηκε, καθυστέρησε από την ανάπτυξη της εργατικής, λαϊκής πάλης.
Το ΚΚΕ κρίνει τις δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια και τους σχετικούς νόμους με κριτήριο τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα. Με αυτό το κριτήριο τονίζει ότι οι δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια και οι σχετικοί νόμοι υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των άλλων τμημάτων της πλουτοκρατίας, είναι εργαλείο για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, την κατάργηση βασικών εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων και έχουν οδηγήσει στην πτώχευση του λαού.
Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στη γραμμή κατάργησης των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, της μονομερούς διαγραφής του χρέους, την αποδέσμευση από την ΕΕ, με εργατική, λαϊκή εξουσία, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, για να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα οι μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας, να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.
Η πρόταση νόμου που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή και η προσπάθεια που θα καταβάλει να γίνει αυτή κτήμα του εργατικού - λαϊκού κινήματος, είναι μια συμβολή στην πάλη για τα λαϊκά συμφέροντα. Ταυτόχρονα με την ανάγκη κατάργησης των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, το ΚΚΕ υποστηρίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο με σημαντικούς στόχους πάλης που υπηρετούν τα άμεσα λαϊκά συμφέροντα και δίνουν ανακούφιση στο λαό».
Τα άρθρα της πρότασης νόμου
Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα.
  • Με το άρθρο 1 ζητείται η κατάργηση του από 3 Μαΐου 2010 «Μνημονίου Συνεννόησης» (Μνημόνιο Ι), των αναθεωρήσεών του, των εφαρμοστικών του μνημονίου νόμων και λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων - Καταγγελία της από 8.5.2010 «Σύμβασης δανειακής Διευκόλυνσης».
  • Με το άρθρο 2 ζητείται η κατάργηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρμοστικών του νόμων.
  • Με το άρθρο 3, ζητείται η κατάργηση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας για τη μείωση του δημοσίου χρέους (Μνημόνιο ΙΙ), των εφαρμοστικών αυτού του Μνημονίου νόμων και των λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων - Καταγγελία του πακέτου των δανειακών συμβάσεων και της «Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», που υπεγράφησαν στα πλαίσια του Μνημονίου ΙΙ.
  • Με το άρθρο 4 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νέου νόμου.