Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

     Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του δήμου Ν. Σμύρνης έχει βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αντιλαϊκές επιδιώξεις του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορεί να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες.

  Η Δημοτική Αρχή δεν διαφωνεί με το συνολικό πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, της ιδιωτικοποίησης και των δήμων που θα λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες. Ο προϋπολογισμός καθορίζεται από το μεσοπρόθεσμο 2018-2022 υπό την αυστηρή εποπτεία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου.

   Ένα βασικό μέγεθος που αποτυπώνει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του προϋπολογισμού είναι η αναλογία της κρατικής χρηματοδότησης στο 36% και ιδίων εσόδων στο 64%. Αναλογία που δείχνει ότι η Τοπική Διοίκηση λειτουργεί ως ένας ακόμη φορομπηχτικός μηχανισμός. Όπως επίσης, από το γεγονός ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί ούτε για το κόστος μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων – καλύπτοντας μόνο το 56% της δαπάνης. Άρα πρέπει ο δήμος να εισπράττει περισσότερα για να μπορεί να δαπανήσει. Γι’ αυτό, λέμε, ότι ο προϋπολογισμός έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Επίσης έχει αντιδραστικό χαρακτήρα γιατί πέρα από το πως συντάσσεται, για την έγκρισή του μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.

    Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών που έχουν να κάνουν με την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, τον Αθλητισμό - Πολιτισμό θα κριθούν από την λαϊκή διεκδίκηση όχι μόνο απέναντι στον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής.